Botox: De Volledige Gids Voor Beginners

botox

Inleiding tot Botox

Door de jaren heen krijgt onze huid heel wat te verduren. Door natuurlijke factoren, zoals de
zwaartekracht en het samentrekken van de gelaatsspieren, ontstaan rimpels in de huid, die na
verloop van tijd ook in ontspannen toestand zichtbaar zijn. Dit heeft een impact op het uiterlijk en
gelaatsexpressies. Een rimpelbehandeling door middel van botox is dan een mogelijke oplossing
om de huid weer wat gladder te doen uitzien en een frissere, jongere look te geven. Naast het
behandelen van rimpels kan botox ook tegen andere uiterlijke problemen een oplossing bieden.

WAT IS BOTOX?

Botox is de werknaam van een middel dat botuline-toxine bevat, een natuurlijk eiwit dat wordt
aangemaakt door de bacterie clostridium botulinum. In 1949 werd ontdekt dat het middel de
verbinding tussen zenuwen en spieren kan blokkeren, waardoor de spier tijdelijk verlamt. Sinds de
jaren ’80 wordt het gebruikt voor medische doeleinden, onder andere voor het behandelen van
neurologische aandoeningen als spierspasmen, migraine of overmatig zweten. Maar halverwege
de jaren ’90 werd het ook een populair hulpmiddel in de plastische chirurgie, en dat is het nog
steeds.

Botox is een spierontspanner: het blokkeert de overdracht van neurotransmitters, de stoffen die
verantwoordelijk zijn voor het overbrengen van het signaal van de zenuwen naar de spieren. Door
het verlammen van de gezichtsspieren kunnen de spiertjes zich niet meer volledig aanspannen, en
verzachten de rimpels. Het lichaam zal na een tijd echter merken dat de verbinding tussen de
spieren geblokkeerd is, en zal daarom nieuwe verbindingen gaan aanmaken, waardoor het effect
maar tijdelijk is.
Botox is uitermate geschikt voor kraaienpootjes, fronsrimpels en voorhoofdsrimpels. Rimpels die
ontstaan zijn door blootstelling aan de zon of door een slapper wordende huid, kunnen niet met
botox behandeld worden. Daarvoor zouden fillers een betere oplossing zijn.

GEBRUIK VAN BOTOX

  • Kraaienpootjes

Naarmate we ouder worden, vermindert de elasticiteit van de huid en is er een afname van
onderhuids weefsel. Kraaienpootjes zijn daar een gevolg van. Het zijn rimpels die ontstaan aan de
buitenrand van de ogen en onder de ogen, ze zijn een typerend kenmerk van ouderdom. Indien de
groeven van de kraaienpootjes nog niet te diep zijn, kunnen ze makkelijk behandeld worden met
botox. De botox wordt in de spieren rondom de ogen geïnjecteerd, waardoor die spieren zich
ontspannen, en de rimpels minder diep zijn. De huid wordt gladder, wat een jeugdiger effect geeft.

  • Voorhoofdsrimpels

Rimpels in het voorhoofd ontstaan door het veelvuldig optrekken van de wenkbrauwen,
bijvoorbeeld door geconcentreerd te zijn of boos te kijken. Door het verouderingsproces wordt de
huid minder elastisch, waardoor de rimpels niet meer wegtrekken en ook zichtbaar blijven wanneer
het gezicht ontspannen is. Met behulp van botox kunnen deze rimpels verminderd of zelfs
verwijderd worden. Bij het behandelen van voorhoofdrimpels wordt de botox geïnjecteerd in de
spiertjes op het voorhoofd. De spieren ontspannen zich, met als gevolg dat de lijnen en rimpels in
het voorhoofd minder diep worden of zelfs verdwijnen.

  • Fronsrimpels

Fronsen is het aanspannen van de spieren tussen de wenkbrauwen, bijvoorbeeld door boos te
kijken, de ogen dicht te knijpen tegen de zon of door geconcentreerd bezig te zijn. Met het ouder
worden blijft deze rimpel zichtbaar, ook wanneer het gezicht ontspannen is. Dit geeft het gezicht
een norse blik en een strenge uitstraling, en geeft ook een oudere indruk. Bij het behandelen van
de fronsrimpel wordt de botox geïnjecteerd in spiertjes in het voorhoofd. De wenkbrauwen worden
gelift, waardoor de fronsrimpel verdwijnt en de blik minder nors en vermoeid is.

  • Lippen

Botox kan in enkele gevallen ook voor de lippen gebruikt worden. Het wordt dan niet gebruikt voor
de rimpels aan de mond, aangezien dit een invloed zou kunnen hebben op de motoriek van de
mond, maar wel rechtstreeks in de lippen, voor het behandelen van afhangende mondhoeken,
asymmetrie in de lippen of en gummy smile.

In het geval van asymmetrische lippen, die veroorzaakt worden doordat de spieren asymmetrisch
bewegen, zal het toedienen van botox op de juiste plaatsen er voor zorgen dat deze asymmetrie
wordt rechtgetrokken.Afhangende mondhoeken worden veroorzaakt doordat de spier die de mondhoek naar beneden
trekt harder werkt dan de spier die de mondhoek naar boven trekt. De botox helpt dan om de
spieren die de mondhoek naar beneden trekken te doen ontspannen, waardoor de mondhoek
omhoog komt.

Een gummy smile wil zeggen dat er veel tandvlees zichtbaar is tijdens het lachen. Dit wordt
veroorzaakt doordat de spier in de bovenlip te hard naar boven trekt. Wanneer botox in deze spier
wordt geïnjecteerd, verslapt de spier, zodat de bovenlip naar beneden zakt en het tandvlees
bedekt

  • Overmatig transpireren

Overmatig zweten, in de medische wereld hyperhidrose genoemd, is een aandoening waar velen
mee kampen. Een botox-behandeling kan hiertegen een oplossing bieden: botox blokkeert de
zenuw die de zweetklieren aanstuurt, waardoor die klieren geen zweet meer kunnen produceren.
De behandeling kan plaatsvinden in de oksels, handpalmen, voetzolen of het voorhoofd.
Bruxisme
Bruxisme, beter gekend als tandenknarsen, wordt veroorzaakt door het overaanspannen van de
kaakspieren. Tandenknarsen veroorzaakt slijtage aan de tanden en kan dus beter verholpen
worden. Met behulp van botox kan de kauwspier zich ontspannen, waardoor de kaak ontspant en
het tandenknarsen stopt. Doordat de spier minder gebruikt wordt zal deze krimpen, waardoor de
kaak zijn natuurlijke vorm terugkrijgt en het gezicht weer een zachtere uitstraling krijgt.

Botox PROCEDURE

Voor de behandeling zal de arts vragen om een aantal keren te fronsen en verbaasd te kijken, om
te zien in welke spieren de botox moet worden toegediend. Vervolgens worden op gelijkmatige
afstanden een kleine hoeveelheid botuline-toxine oplossing rechtstreeks in de spieren onder de
huid gespoten. Deze kleine injecties gebeuren met een fijne naald, de pijn is dus van korte duur.
De botox verlamt de spieren, waardoor de activiteit van de onderhuidse mimiekspieren sterk
vermindert wordt. De gelaatsspieren ontspannen, de rimpels verdwijnen.
De behandeling duurt ongeveer vijftien minuten, en vindt plaats onder plaatselijke verdoving.

NAZORG

Na de injectie vormt zich een kleine bult, vergelijkbaar met een bult die ontstaat na een
insectenbeet. Deze kleine zwelling trekt snel weer weg.
Alle activiteit kan meteen na de behandeling weer hervat worden, het wordt wel afgeraden om de
eerste 24u na de behandeling te sporten.

Na de eerste botox-behandeling vindt er na enkele weken een controle door de arts plaats.
Het wordt aangeraden de behandelde spier na de behandeling veel te bewegen, aangezien dit
voor een optimaal resultaat zorgt. Het resultaat is na drie tot vijf dagen zichtbaar, na twee weken is
het optimaal. Het effect blijft ongeveer vier maand zichtbaar, daarna kan het eventueel opnieuw
herhaald worden. Indien de behandeling opnieuw wordt toegepast nog voor het effect volledig
verdwenen is, zal het resultaat langer aanhouden. Na meerdere behandelingen kan het resultaat
zelfs zes maand zichtbaar zijn. Die spierontspanner heeft ook een preventieve werking, en zal er
dus voor zorgen dat de rimpels slechts zeer geleidelijk aan weer terugkomen. In tegenstelling tot
wat sommigen geloven, verergeren de rimpels niet; ze blijven even zichtbaar als ze waren voor de
behandeling.

RISICO’S Botox

Vermits botox al vele jaren een populair middel is in de medische wereld, is er al veel onderzoek
naar gedaan. Daardoor is het een enorm veilig middel, en zijn er weinig risico’s aan verbonden.
Het is uiteraard wel uitermate belangrijk dat het door een deskundige arts wordt toegediend. Indien
de prijs van een aangeboden botox-behandeling opvallend lager is dan de gemiddelde vraagprijs,
bestaat er het risico dat er gebruikt wordt gemaakt van goedkopere producten. Deze worden
illegaal ingevoerd en zijn dus niet betrouwbaar. Het is dus zeer belangrijk om na te gaan of de
behandeling wordt uitgevoerd door een ervaren, betrouwbare arts.

Het gezicht kan na de behandeling rood en gezwollen zijn, dit neemt af in de dagen na de
behandeling. Sommige patiënten ervaren hoofdpijnklachten na een botox-behandeling. Indien er
tijdens de behandeling bij het prikken een bloedvaatje geraakt werd, ontstaat er een
bloeduitstorting. Deze is echter tijdelijk en verdwijnt na enkele dagen. Het is mogelijk dat de
spieren in het ooglid worden uitgeschakeld, met een hangend ooglid als gevolg. Dit valt echter
zeer zelden voor, en is maar tijdelijk.

Gemiddeld 90 procent is tevreden van het resultaat van een botox-behandeling, in slechts enkele
gevallen vallen de resultaten tegen en voldoen ze niet aan de verwachtingen.
Door overmatig gebruik van botox kan het gezicht er onnatuurlijk en uitdrukkingloos gaan uitzien.
Indien er echter de juiste hoeveelheid wordt gebruikt, zal het resultaat er altijd natuurlijk uitzien.
Botox kan ook als verslavend worden ervaren, aangezien het fijn is om er jonger uit te zien en men
dit effect wilt behouden. Een goede arts zal echter aangeven wanneer het gebruik van botox
vermindert moet worden.

Botox wordt niet toegepast bij zwangere vrouwen.

PRIJS

De prijs van een botox-behandeling varieert afhankelijk van het aantal te behandelen zones.
De prijs voor één zone ligt tussen de 150 en de 200 euro. Het behandelen van kraaienpootjes
wordt als één zone verrekend, evenals het behandelen van de fronsrimpel of de voorhoofdsrimpel.
Voor twee zones wordt er tussen de 250 en 300 euro aangerekend, voor drie zones tussen de 350
en de 450 euro. In het geval van overmatig zweten ligt de prijs voor de behandeling rond de 500
euro, voor tandenknarsen rond de 350 euro.